Produkter

Det marina dörrprogrammet omfattar ett brett sortiment, från B-klass hyttdörrar via A-klass branddörrar till vädertäta och brandsäkra skjutdörrar. Alla dörrar är testade, godkända och certifierade med hänsyn till brandmotstånd, ljudreduktion och om så behövs gas- och/eller vattentryck.

Momec har nu också möjlighet att erbjuda en EI-60 brandklassad dörr för landmarknaden. Denna dörr innehar även säkerhetsklass 3 och är testad för rök / gas.

Momecs produkter består till största delen av högvärdigt svenskt stål och mineralull kompletterade med det bästa inom tillbehör så som gångjärn, dörrstängare, lås och trycken från välkända leverantörer.