Produkter

Det marina dörrprogrammet omfattar ett brett sortiment, från B-klass hyttdörrar via A-klass branddörrar till vädertäta och brandsäkra skjutdörrar. Alla dörrar är testade, godkända och certifierade med hänsyn till brandmotstånd, ljudreduktion och om så behövs gas- och/eller vattentryck.

Momec har nu också möjlighet att erbjuda en EI-60 brandklassad dörr för landmarknaden. Denna dörr innehar även säkerhetsklass 3 och är testad för rök / gas.

Momecs produkter består till största delen av högvärdigt svenskt stål och mineralull kompletterade med det bästa inom tillbehör så som gångjärn, dörrstängare, lås och trycken från välkända leverantörer.

 

Ladda ner vår broschyr: