Momec – Specialist på ståldörrar

Momec har mer än femtio års erfarenhet av utveckling, tillverkning och leverans av marina dörrar. Säkra, certifierade dörrar med en modern design som passar väl in i den marina miljön. Momec tillverkar alla typer av marina dörrar, från eleganta hyttdörrar till brandsäkra, vädertäta skjutdörrar. Kunderna är främst varv, rederier och montageföretag i hela världen.

All tillverkning sker i Sverige i den egna fabriken för att säkerhetsställa rätt kvalitét.

Momecs marina dörrar är testade med avseende på brandmotstånd och ljudreduktion samt certifierade av internationella klassificeringssällskap och myndigheter. Vissa dörrtyper är dessutom testade mot vattentryck och gas. Momec utvecklar kontinuerligt sina produkter i samråd med kunder, användare och materialspecialister för att uppfylla eller överträffa gällande krav och regler.