Momec – Specialist på ståldörrar

Momec har mer än femtio års erfarenhet av utveckling, tillverkning och leverans av ståldörrar. Säkra, certifierade dörrar med en modern design som smälter väl in i sin miljö. Momec tillverkar alla typer av ståldörrar, från ljudisolerade eleganta hyttdörrar till vädertäta/brandtäta skjutdörrar samt klassade säkerhetsdörrar. Kunderna är varv, rederier och offshore i hela världen samt nordiska byggföretag.

Momecs ståldörrar är testade med avseende på brandmotstånd och ljudreduktion samt certifierade av internationella klassificeringssällskap och myndigheter. Momec utvecklar kontinuerligt sina produkter i samråd med kunder, användare och materialspecialister för att uppfylla eller överträffa gällande krav och regler.