FASTIGHETSDÖRRAR

Som specialister på dörrar för krävande marinmiljöer kan du lita på att vi även klarar av att leverera de bästa säkerhetsdörrarna för din fastighet. Designade för såväl lägenheter som offentliga miljöer.

EN SÄKERHETSDÖRR
TRYGGAR DIN VARDAG

Vi tillverkar helt enkelt dörrar så som våra kunder vill ha dem. I grunden finns alltid ett urval av säkra standardlösningar, men att ta fram smarta lösningar som anpassats för just dina behov är det vi är allra bäst på. Genom att vi anpassar format och funktion kan du spara både tid och pengar. Behovet av säkerhetstyp och nivå varierar, hela vägen ifrån dörrar med egenskaper  som kan rädda liv – skydd mot brand, Inbrott och gas – till sådant som gör livet behagligare som skydd mot oönskade ljud.

SÄKERHETSDÖRRAR FÖR FASTIGHETER
Säkerhetsdörrar är ett begrepp som kan upplevas som både brett och otydligt. Vad betyder det egentligen? Vad är viktigast att förhålla sig till. Formellt kan man säga att definitionen är att det finns lagstadgade krav och föreskrifter som måste uppfyllas för att man ska kunna referera till sin dörr som ”klassad säkerhetsdörr”. En av de viktigaste aspekterna är då att den måste vara godkänd för inbrottsstandard med lägst motstånd RC3.

HÖGPRESTERANDE FÖR TRYGGHET I VARDAGEN

Varje dörr vi gör på Momec har en uppgift som går utöver att bara kunna stänga och låsa om sig. Det kan handla om att stoppa en brand, att förhindra ett inbrott eller stänga ute störande ljud, giftiga gaser eller bara oönskade dofter. I praktiken innebär det att våra anpassade säkerhetsdörrar är brandklassade, inbrottssäkra, ljud- eller gastäta utifrån de behov som finns hos respektive kund. Momec har i över 60 år tillverkat säkra ståldörrar för användning i marina miljöer. Den erfarenheten är något som vi och våra kunder har stor nytta av när vi bygger säkerhetsdörrar till hyres- eller bostadsrättsfastigheter, industrier eller offentliga miljöer. Krav, klassningar och designbehov skiljer sig från miljö till miljö, men säkerhetsfunktionen dörren ska fylla är i grunden densamma. I takt med att samhällsklimatet i många fall blivit hårdare, ökar behovet av klassade säkerhetsdörrar. Något som idag lyfts fram och prioriteras av både politiker, myndigheter och i privat projektering.

INBROTTSSÄKRA DÖRRAR

Standard för hur man definierar skydd mot inbrott, baseras på hur länge en säkerhetsklassad dörr kan stå emot angrepp, med vilken nivå av åverkan och typ av verktyg. Våra säkerhetsdörrar uppfyller kraven för klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.

BRANDSÄKRA OCH RÖK-/GASTÄTA DÖRRAR

Säkerhetsdörrar för fastigheter ska enligt lag vara brandklassade och därmed skydda mot brand i minst trettio minuter. Detta gäller såväl dörrar i nya bostadsrätts-/hyresfastigheter som dörrar som byts ut i befintliga fastigheter. Krav ställs även på att montering görs på lagstadgat sätt, där det kan vara värt att tänka på att ansvaret i slutändan ligger på fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Tvärtemot vad man kan tro är det ofta rök och inte lågor som är den vanligaste dödsorsaken vid brand. Därför är det av största vikt att dörren även skyddar mot giftig rök och gas.

LJUDISOLERADE DÖRRAR

Det finns ljud som är så höga att de är skadliga. Då är det självklart att åtgärder måste vidtas. Men det finns också ljud som bara är störande när man ska sova, vila, jobba/ studera eller bara umgås i hemmet. Kanske kommer de från trapphuset, vilket kan medföra att man i värsta fall får dåliga relationer till grannar. Det är värt att tänka på att många av dessa ljud kan elimineras genom en anpassad lägenhetsdörr. Det finns flera nivåer av ljudreduktion, beskriv dina behov för oss så anpassar vi isoleringen efter dina behov.

MADE IN SWEDEN

Momec erbjuder idag ett begränsat antal säkerhetsdörrar för fastigheter och lägenheter, men vi ser detta som ett prioriterat affärsområde med stor potential. Genom att vi från och med 2021 tillhör Welandkoncernen kommer vi att ha större möjligheter och resurser för att växa och utvecklas. Redan idag har vi en egen erfaren utvecklingsavdelning, vilket innebär att vi kan hjälpa våra kunder med att specialtillverka säkerhetsdörrar med korta leveranstider. Vi arbetar enligt kvalitetssystemet ISO9001:2015. Genom att alla Momecs säkerhetsdörrar för fastigheter är tillverkade och konstruerade i Sverige, närmare bestämt i Småländska Bottnaryd, kan du känna dig trygg med att vi har kontroll på hela processen från start till mål.