HÅLLBARHET & MILJÖ

Hållbarhet hela vägen
Ett gediget hållbarhetstänk är en viktig orsak till att vi tagit plats som ett av de globalt ledande företagen inom säkerhetsdörrar för marina miljöer. Som en del av tillverkningsindustrin har vi ett stort ansvar för en hållbar utveckling, att minska vår miljöpåverkan är prioriterat. Vi följer givetvis de lagar och krav som ställs, men har även en stor egen drivkraft i att hela tiden föra utvecklingen framåt. Vårt kvalitetsarbete påverkar alla aspekter inom företaget. Från material, tillverkning, emballage och transporter, till hur vi driver vår anläggning och kanske viktigast – hur vi skapar en god arbetsmiljö för vår personal.

Människor & Anläggning
Vi bygger vår verksamhet kring Momecs medarbetare. De är vår främsta resurs, och deras välmående är mer än viktigt. Alla medarbetare ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö som kännetecknas av god gemenskap och en inkluderande och prestigelös kultur. Under vårt pågående arbete med att renovera hela vår anläggning har vi bl a satt upp solpaneler på hela taket, bytt ut vår energianläggning och bytt gammal belysning mot energieffektiv LED-belysning.


Resultat tillsammans
Genom att kombinera lång erfarenhet med investeringar i modern tillverkningsteknik jobbar vi hela tiden med att utnyttja våra resurser rätt. Såväl material som energi ska utnyttjas maximalt. Det är krav vi ställer både på oss själva och på våra leverantörer. Tillsammans gör vi hela kedjan så effektiv som möjligt. Vi tror på att tillverka produkter som håller länge och skapar trygghet samtidigt som spill och miljöpåverkan minimeras. Vi kan dessutom skapa värde både för våra kunder och för miljön genom att vi gärna renoverar befintliga dörrar när behoven uppstår.

Närhet ger kontroll
En noggrann överblick över produktionskedjan gör att vi kan garantera hög kvalitet rakt igenom. Genom att tillverkningen av alla dörrar sker på plats i Bottnaryd, blir det lätt att ha koll på både arbete och tidsåtgång. Hållbarhetstänk handlar inte bara om förbrukning utan också om planering. Är rätt produkt klar i rätt tid blir projekten effektivare. Hela tiden jobbar vi med nya kreativa lösningar för en produktion som kräver mindre resurser och hjälper våra kunder.

Återvinning
Vårt huvudmaterial stål går utmärkt att återvinna. När dörrarna efter ett långt liv har gjort sitt går de att återanvända. Till nya dörrar – eller något helt annat. Vi arbetar med att skapa så lite restavfall som möjligt. Det spill som ändå blir, ska källsorteras och återvinnas så långt det är möjligt. Det handlar helt enkelt om att ta vara på de resurser vi har. Både för att värna om miljön och för att det är marknadsmässigt klokt.

Specialbyggt emballage
Vi specialbygger sjäva allt emballage för att optimera passning och därmed minska materialåtgång och spill. Virket  som används har genomgått en godkänd värmebehandling för att undvika att det innehåller skadegörare som kan spridas mellan länder och hota träd och skogar. För handel inom EU krävs att trä i emballage ska ha genomgått en godkänd behandling enligt ISPM 15-standard, plus att företaget som behandlat har tillstånd att märka med ISPM 15-märket. Detta kan man se genom koden HT i stämpeln.