Vision & Idé

Vision
Vår drivkraft är att tillsammans med våra partners bygga ståldörrar som gör världen lite säkrare.Vi ska bidra med erfarenhet, kunskap, engagemang och specialanpassningar som skyddar optimalt i varje enskilt projekt.  

En idé byggd på en känsla
Det handlar om känslan av trygghet när du stänger dörren om dig. Oavsett om du är på väg in eller ut. Momecs har en lång tradition av att bygga säkra ståldörrar för användning i marina miljöer. Det vill säga på oljeplattformar, godsfartyg, kryssningsfartyg mm. Den biten har vi i ryggmärgen. Måste man då tänka annorlunda när man ska bygga dörrar till industrier, offentliga miljöer och bostäderpå land. Svaret är, nej inte i grunden. Däremot skiljer sig så klart krav, klassningar och designbehov. Men jobbet dörrarna ska göra är detsamma. När du stängt ska de skydda det som är innanför – såväl  människor som värdefull egendom.

Innovation & Konstruktion
Momec har en egen utvecklingsavdelning  och kan därmed addera de specifika egenskaper som behövs för att optimera just din säkerhet. Vi har väl upparbetade processer med både kunskapen, viljan och verktygen för att kunna jobba effektivt. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer för att redan på planeringsstadiet kunna försäkra oss om bästa arbetssättet. Genom att lyssna och vara lösningsorienterade drivs vi av att hitta smarta lösningar. Vi ser möjligheter istället för problem och gillar utmaningar.