RC3 säkerhetsdörrar

Momecs har en lång tradition av att bygga säkra branddörrar för användning i marina miljöer. Måste man då tänka annorlunda när man ska bygga dörrar till industrier, offentliga miljöer och bostäder på land? Svaret är, nej. I grunden är säkerhetsdörr i stål förstärkta branddörrar. Däremot skiljer sig så klart krav, klassningar och designbehov. Men jobbet dörrarna ska göra är detsamma. När du stängt ska de skydda det som är innanför – såväl människor som värdefull egendom.

Produkter