FÖRSÄLJNINGS- och LEVERANSVILLKOR

Offert och Order
Det är köparens ansvar att kontrollera att offert och/eller ordererkännande överensstämmer med önskad produktspecifikation. Om förkortningar och/eller koder inte till fullo förstås av köparen, skall säljaren kontaktas för förtydligande. Det är mycket viktigt att beställningsunderlag är korrekta. Ändringar efter godkänd projektritning kan medföra extrakostnader.

Avbeställning
Vid avbeställning efter mottaget ordererkännande debiteras hela beloppet exkl. emballage och frakt.

Utförande
Om inget annat överenskommits tillverkas våra dörrar enligt vår standard. Speciallösningar specificeras i övriga fall i offert/orderbekräftelse eller projektritning.

Mottagningskontroll
Kontrollera att produkten och levererat antal stämmer mot din beställning. Kontrollera att emballage och gods ej är skadat.

Transportskada
Vid transportskada skall detta omedelbart meddelas transportören och anmärkas på fraktsedel eller via handskanner. samt meddela Momec. OBS! Kvitteras fraktsedeln utan anmärkning går ansvaret över till mottagaren.

Lagring
Alla varor skall lagras inomhus, där risken för kondens är minimal. Lagras helst i en uppvärmd lokal.

Reklamation
Eventuell reklamation skall ske skriftligen inom skälig tid och inom garantitiden. Om så inte sker ansvarar inte Momec för felet. Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen skall reklameras inom en vecka från mottagandet och innan varan monteras. Inga returer eller reklamationsåtgärder får vidtas på egen hand utan skriftligt godkännande från Momec.

Garanti
Gäller 12 månader efter leverans av produkten från oss.
Garantin gäller för produkter tillverkade av Momec. För att garanti ska gälla förutsätts att produkten har monterats på rätt sätt samt att service och underhåll följs i enlighet med våra skötselinstruktioner. Detta måste finnas dokumenterat i form av ett serviceprotokoll.

I övrigt hänvisas till allmänna bestämmelser för köp av varor till marin- och offshoresegment till Orgalime S-2022 och för yrkesmässig byggverksamhet på land i enlighet med ABM-07. Detta om inget annat framgår av vår offert/ordererkännade, med tillägg för Momecs särskilda försäljnings- och leveransvillkor.

Momec ansvarar ej för fel som beror på felaktigt montage, felaktigt handhavande, åverkan, ingrepp, felaktig skötsel eller onormalt slitage.Tätningslister och svällister räknas som förbrukningsvara och ingår ej i vår garanti. Beslag och tillbehör ej tillverkade av Momec ingår ej i vår garanti, vi hänvisar till respektive beslagtillverkares garantivillkor.

 

Vid åverkan och ingrepp gäller ej garanti och reklamationsrätt. Eventuella reparationer skall utföras av entreprenör som Momec anvisar, för att garantin skall fortsätta gälla.