TRYGGHET KÄNNS

Produkten vi tillverkar är säkerhetsdörrar i svenskt stål. Det vi verkligen levererar är tryggheten du får uppleva när du stänger dörren om dig. Oavsett om du är på väg in eller ut, på ett fartyg eller hemma.

MOMEC – I ETT NÖTSKAL

Momec utvecklar och tillverkar säkra, certifierade ståldörrar som skyddar både egendom och människor. Våra dörrar är testade mot inbrott, brand och ljud och är certifierade av internationella klassificeringssällskap och myndigheter. Bland våra kunder finns varv, rederier och offshoreföretag  i hela världen samt nordiska byggföretag. I nära samarbete med dem utvecklar vi kontinuerligt våra dörrar och har blivit kända för våra unika speciallösningar. Vi finns i Bottnaryd, strax utanför Jönköping där all tillverkning sker. Sedan 2021 ingår vi i Welandkoncernen.

VISION & IDÉ

Vår idé bygger helt enkelt på att den sköna känslan av säkerhet är densamma. Oavsett vem eller var man är. Kraven och kriterierna kan däremot variera. När Momec startade för mer än 60 år sedan sattes nivån utifrån de säkerhetskriterier som var nödvändiga ute på haven – i storm, nederbörd och under saltpåverkan. Även idag, när Momec också gör dörrar som har fast mark under karmarna, har vi samma utgångspunkt för allt vi levererar. Våra kunder vet att när dörrarna klarar det som krävs i den tuffa marinmiljön, ja då står de pall för det mesta de kan utsättas för, även på landbacken. 

Vision till Verklighet

HÅLLBARHET & KVALITET

Begreppet hållbarhet är på ett sätt relativt nytt och ibland lite ogreppbart, så som det lyfts fram idag. Men hållbarhet kan också i mångt och mycket definieras som sunt förnuft. Det handlar i slutändan om att hushålla med både sina egna och omvärldens resurser. På Momec har vi en stor dos hållbarhetstänk med oss från våra 60 år i branschen,  men vi strävar också hela tiden efter att anpassa och förbättra vår produktion för att påverka naturen så lite som möjligt. När det gäller kvalitetssäkring har vi förmånen att verka i en bransch där alla produkter testas och certifieras för sin uppgift. Momec är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001. Alla produkter som kräver det är brandtestade och certifierade enligt gällande standard.

Om vårt hållbarhetsarbete

HISTORIA

Momecs resa från Bottnaryd och ut på världshaven startade redan i slutet på 1950-talet. Ingenjören Sture Lantz hade några år tidigare grundat Mo Mekaniska, ett litet verkstadsföretag som producerade allt möjligt från armaturer till hyttdörrar och flygplanstrappor. Det dröjde dock inte länge innan han kom fram till att företagets framtid fanns i att fokusera på tillverkning av kvalitetsprodukter för varvsindustrin. Med småländsk smartness såg han dessutom möjligheten att spetsa till sin affärsidé ännu mer, genom att specialtillverka produkterna helt enligt varje kunds specifikationer och krav. Det visade sig snart att riktigt robusta ståldörrar var den produkt som stod för merparten av omsättningen. Momecs resa mot att bli ett välkänt varumärke och ett begrepp för certifierade A- och B-dörrar inom den globala skeppsbyggnadsindustrin hade startat. 

Vi berättar mer...

EN KONCERN AV STÅL

Sedan 2021 har Momec förmånen att vara en del av Welandkoncernen. Weland AB är ett stabilt familjeföretag med produktion och huvudkontor i Smålandsstenar. Här har den pressvetsade gallerdurken, som utgör ryggraden i Welands verksamhet, tillverkats sedan 1950-talet. Majoriteten av koncernens bolag arbetar med stål – ett material som håller över generationer och som dessutom kan återvinnas om och om igen. De flesta erbjuder helt unika produkter från egen tillverkning. Kännetecknande för samtliga är att de producerar och säljer svensktillverkade produkter.

Läs mer om Weland