MARINDÖRRAR

Under samlingsnamnet Marindörrar ryms ett vitt spann av dörrtyper. Från robusta, slitstarka ståldörrar som står emot väder och vind, till elegant designade brandsäkra hyttdörrar. Varje kategori med sina tuffa krav tillgodosedda. 

SPECIALDÖRRAR ÄR VÅR SPECIALITET

Momec har tillverkat säkra ståldörrar till fartygs- och offshoremarknader i mer än 60 år. Därför  vågar vi påstå att vi är specialister på att hitta smarta, hållbara lösningar. Vi erbjuder ett brett sortiment av A- och B-dörrar i standardutförande, men det är möjligheten till smarta specialanpassningar som har gjort oss kända världen över. Vi arbetar enligt kvalitetssystemet ISO9001:2015. Samtliga dörrar är testade och certifierade mot brand enligt internationell standard Solas och IMO 754(18) / FTP 2010. All tillverkning sker i Bottnaryd i Sverige.

FÖRDJUPNING MARINA SÄKERHETSDÖRRAR

STÅLDÖRRAR FÖR MARINA MILJÖER
Marindörrar är som namnet antyder, helt enkelt i grunden dörrar som installeras i en marin miljö. Det kan vara på ett transportfartyg, en färja, en yacht, en oljeplattform eller på andra offshoreverksamheter. Oavsett vilket ställer den typen av miljö, krav som är utöver de vanliga. Det är med andra ord en utmanande miljö att verka i. Det gillar vi, det är då man verkligen kan bidra till att göra skillnad och till och med ytterst rädda liv. För oss på Momec är drivkraften att i nära samarbete med våra partners bygga ståldörrar som gör världen lite säkrare för de människor som jobbar i utsatta marina miljöer. Vi tillverkar alla typer av marindörrar. Alltifrån brandsäkra B-15 dörrar i hytter till vädersäkra A-60 dörrar för offshoremarknaden. Våra ståldörrar tillgodoser de tuffaste kraven vad gäller brandsäkerhet, väder- och gastäthet samt ljudisolering. Sjöfartsmyndigheter världen över har skapat strikta riktlinjer på området – vi har godkännande av myndigheter och klassificeringssällskap från hela världen. Säkerheten är alltid prio ett men vi lägger också stor vikt vid att skapa dörrar som pryder sin plats i sin respektive miljö. Design av form, färg och tillbehör är en betydande del i vår egen konstruktionsavdelnings kompetens. Vi kan specialtillverka en dörr i stort sett på det sätt som en kund vill ha den. Dessutom försöker vi i möjligaste mån hjälpa till med reservdelar om så önskas. Vi arbetar enligt kvalitetssystemet ISO9001:2015. Alla Momecs marindörrar konstrueras och tillverkas i Sverige, i Småländska Bottnaryd.

SPECIALANPASSNING SOM SPETSKOMPETENS

Utifrån lång erfarenhet i en bransch där vi verkat i mer än sextio år, kan vi bidra med erfarenhet, kunskap, engagemang och specialanpassningar som skyddar optimalt i varje enskilt projekt.  Vi har en egen utvecklingsavdelning med specialkompetens inom såväl konstruktion och kvalitet som design och form. Här jobbar vi alltid i nära samarbete med våra kunder.

VÄDERTÄTA STÅLDÖRRAR

En vädertät marindörr måste klara de tuffa och mycket varierande väderförhållanden som kan råda på ett fartygs eller en offshoreverksamhets däck, eller andra utvändiga arenor. Vatten-, vind- och saltpåverkan utmanar såväl material som konstruktion och ställer stora krav på hållbarhet och funktionalitet. Dörrarna måste också vara utformade för att kunna installeras, hanteras och underhållas på ett bra sätt. Momec erbjuder vädertäta dörrar i klass A-60.

BRANDSÄKRA STÅLDÖRRAR

Ute till havs, på ett fartyg eller en offshoreplattform, är det om möjligt ännu viktigare att säkerställa att alla konstruktioner och material är optimerade för att förhindra spridning av bränder eller rökutveckling ombord. I dessa miljöer finns av naturliga skäl hinder för snabb och effektiv evakuering. Marina branddörrar klassificeras utifrån brandmotstånd in i klasserna A, B, C och H. Momec tillverkar dörrar i klasserna A, B och C. Våra brandsäkra dörrar möter upp de tuffaste kraven vad gäller brandskydd enligt den internationella SOLAS (Convention for the Safety of Life at Sea) och FTP 2010. De uppfyller även kraven enligt NORSOK-standard. En brandsäker dörr har utöver sin funktion som en solid ståldörr ska ha, uppgift att stå emot och förhindra spridning av eld och rök under så lång tid som möjligt, eller helt. Tidsaspekten är kritisk för att säkerställa ev nödvändig evakuering. Kärnmaterialen, stål och den isolering som används i våra dörrar är obrännbara. Vi  pulverlackar våra dörrar med färg som är godkänd för marint bruk. Ytfinishen på dörrarna säkerställer därmed låg rökutveckling och liten risk för spridning av lågor.

LJUDISOLERADE STÅLDÖRRAR

Kraven på akustisk komfort ombord på såväl passagerar- som transportfartyg ökar i takt med att medvetandet om människors välbefinnande prioriteras i företagens nödvändiga hållbarhetsarbete. Momecs ljudisolerade ståldörrar är konstruerade för att skapa goda arbetsmiljöer med ljudnivåer som är bekväma för alla som vistas i dem. Våra dörrar har nu testats och uppnått nivåer som klarar reduktioner på luftburen ljudreducering från 28 db upp till 44 db.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.