WELAND KONCERNEN

Ett DNA av stål
Weland AB är en familjeägd koncern med säte i Smålandsstenar. Koncernen består idag av ett 30-tal företag, verksamma inom en mängd olika branscher och områden. Gemensamt för samtliga är dock tillverkning i Sverige. Majoriteten av bolagen arbetar med stål – ett material som håller över generationer och som dessutom kan återvinnas om och om igen. De flesta erbjuder helt unika produkter från egen tillverkning för att möta marknadens behov och önskemål. Merparten av koncernens kunder finns i Europa, men man har även bolag med hela världen som sin arbetsplats och marknad. 

Hög kvalitet, effektiv produktion och hållbara produkter
Genom åren har Welands uppfinningsrikedom banat väg för många förgreningar i verksamheten. Man har vågat välja sina egna vägar och utvecklats i takt med tiden. Alla investeringar har legat till grund för att kunna vara i framkant och förutse nästa steg på vägen. Det är genom att vara proaktiva grunden för en framtida hållbar, långsiktig och trygg produktion byggs.. Welandkoncernen kännetecknas av den speciella kulturen som arvet från ett litet familjeföretag fört med sig.  Man är mån om att behålla den familjära känslan och att värna om det lokala på de orter där man verkar.

Läs mer