UNDERHÅLL AV MARINA STÅLDÖRRAR

Områden som ska inspekteras
Att ha rätt inspektionsrutiner är viktigt i första hand för att dörrarna ska uppfylla de höga säkerhetskrav som ställs på dem. Men också för att de ska få en så lång livslängd som möjligt. Nedanstående punkter bör kontrolleras regelbundet. Hur ofta och i vilken omfattning kontrollerna utförs, fastställs utifrån dörrens funktion och placering. Frekvensen bör dock vara vara minst 2 gånger per år. Tänk på att tydligt kommunicera vem som har ansvar för att kontrollerna utförs och hur dokumentation ska ske. Underhållet för marin- och offshore dörrar skall följa standard NORSOK Z-008 7.1. 

1. Ytbehandling av dörr och karm
En allmän visuell inspektion av dörrens och karmens ytbehandling bör utföras. Kontrollera särskilt karmens infästning i skottet, att den är säkrad. Kontrollera även avståndet mellan karm och dörrblad. Dra åt fästskruvarna vid behov. Eventuella ytdefekter ska repareras och målas om. Adekvat skydd behövs för att förhindra att produkten rostar i förtid och därmed förkortar dess livslängd. Dörrarna bör tvättas med ett milt rengöringsmedel för att förhindra att produkten rostar.

2. Gångjärn
Kontrollera att gångjärnen inte har lösa fästskruvar, dra åt vid behov. Smörjning av gångjärn med fett av hög kvalitet är viktigt. Serva gångjärnen genom att kontrollera om det finns defekta delar som behöver bytas ut. Dörren ska alltid svänga fritt och smidigt utan hinder, från öppet till låst läge.

3. Lås och panikbrytare
Kontrollera alla lås för lösa fästskruvar, slitage på låset eller andra anmärkningsvärda defekter. Dra åt fästskruvarna vid behov. Rengör och smörj låset och alla rörliga delar, ta bort defekta delar och byt ut dem enligt tillverkarens rekommendationer. Dörren ska alltid kunna låsas fritt och smidigt utan hinder. Självlåsande anordningar ska fungera fritt och smidigt när dörren svänger in i stängt läge.

4. Slutbleck
Slutblecket ska vara fast monterat i karmen eller i det inaktiva dörrbladet på ett dörrpar. Kontrollera om det finns lösa skruvar och/eller andra anmärkningsvärda defekter. Dra åt skruvarna vid behov och ta bort och byt ut skadade delar enligt tillverkarens anvisningar.

5. Stängningsanordningar
Kontrollera alla stängningsanordningar för lösa fästskruvar och dess funktion. Dra åt skruvarna vid behov och ta bort defekta delar och byt ut dem enligt tillverkarens rekommendationer. Anordningen ska tillåta dörren att arbeta fritt och smidigt genom hela sitt svängningsområde och positivt låsa eller förbli i stängt läge.

6. Spolbultar
Kontrollera om det finns lösa fästskruvar i alla spärrbultar, stångbultarna ska kunna dras in, dras ut och gå i ingrepp i slutblecket eller låshålet fritt och smidigt. Ta bort defekta delar och byt ut dem enligt tillverkarens rekommendationer. 

7. Glasytor
Glasmaterial ska kontrolleras med avseende på sprickor och/eller saknade glasbitar. Glasets monteringsram ska kontrolleras för att säkerställa att alla fästskruvar (om sådana används) är åtdragna och att enheten är ordentligt fäst vid dörren. 

8. Packningar
En visuell och funktionell inspektion är regelbundet nödvändig för packningar. Inspektera om det finns tecken på försämring, t.ex. sprickor eller deformering av flexibla komponenter. Installera utbyteskomponenter vid behov.

9. Kontaktinformation
Klicka här för kontaktuppgifter till våra produktspecialister

KONTAKT