SÄKERT PÅ RIKTIGT

Säkerhet och kvalitet är begrepp som ofta ger utrymme för tolkning. I vår värld av säkerhetsdörrar är det som tur inte så. Varje säkerhetsaspekt har tydligt definierade kriterier för att dörrarna ska leva upp till kraven i sina respektive miljöer. Läs mer om klassningar och certifikat nedan.

VI TÅL ATT TESTAS

Vi ser det som en förmån att verka i en bransch där alla produkter testas och certifieras för sin uppgift. Det betyder att alla Momecdörrar certifieras enligt de krav som ställs i lagar och förordningar, både i Sverige och internationellt. Vi är också måna om att bidra till att  du kan underhålla din dörr på bästa sätt för att den ska fylla sin funktion riktigt länge. Kort och gott betyder det att du alltid kan känna dig trygg när du väljer en svensktillverkad ståldörr från Momec.

UNDERHÅLL

En dörr som ska skydda mot många av de allra tuffaste påfrestningarna får tåla en hel del. För att skapa optimala förutsättningar för att dörren ska kunna fylla sin funktion och dessutom se snygg ut, krävs regelbunden service och underhåll. Bara genom lite enkel, löpande omsorg kan du förlänga livslängden markant. Vi har sammanställt en enkel checklista för hur du ska serva dörrarnas olika komponenter.

Checklista

CERTIFIKAT & KLASSNINGAR

De flesta av våra dörrar kräver godkännande och certifikat från olika typer av internationella klassificeringssällskap. Momec har certifierade produkter från flera stora aktörer som DNV, Beureau Veritas och Rise. Certifikaten garanterar prestandan enligt de specifika kraven för aktuell installation. Utöver de myndighetskrav som ställs på oss som tillverkare, arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa att våra produkter håller högsta klass när de gäller kvalitet och funktion. Momec som företag är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001.

Aktuella Klassningar