Kvalitet

Momec är certifierade enligt kvalitetsstandard ISO 9001.

Alla produkter är brandtestade och certifierade enligt IMO-standard.

Momecs utvecklingsarbete pågår ständigt med avseende på produkternas design, funktion och kvalitet. Detta utvecklingsarbete bedrivs i egen regi och i samarbete med akustikexperter, brandprovningsanstalter, materialexperter, leverantörer och kunder.

Produktionsmetoderna utvecklas kontinuerligt för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, leveranssäkerhet och miljö på ett kostnadseffektivt sätt.


Se certifikatet som PDF: