Affärsidé och vision

Affärsidé

Momec ska producera och leverera dörrar till den marina sektorn världen över. Produkterna ska vara attraktiva och anpassade till marknadens alla behov, såväl kundens som slutanvändarens.

Momec skall därför upprätthålla:

  • rätt kvalitet
  • hög flexibilitet
  • leveranssäkerhet
  • god service
  • konkurrenskraftigt pris

Tack vare engagerade medarbetare med lång erfarenhet inom branschen kan vi bedriva en effektiv verksamhet som dessutom leder utveckling och trender.

Vision

Momecs vision är att vara kundernas självklara första val som leverantör och samarbetspartner.