Service

Momec erbjuder kunder, arkitekter, konstruktörer och slutanvändare en omfattande service. Redan på planeringsstadiet ger Momec information och support till kunder och slutanvändare så att en optimal lösning erhålls.

Med Momecs genomarbetade design- och layoutsystem uppnås en teknisk/ekonomisk slutprodukt oavsett krav på brandklass, säkerhetsklass, hållfasthet, ljudreduktion, vikt, estetik och/eller korrosionsbeständighet. Momec har utarbetat omfattande och lättanvända instruktioner för montage och underhåll.